top of page

Skuteczna komunikacja i wyrażanie siebie

„Nie pokazuj palcem, pokazuj sobą."

Stanisław Jerzy Lec

Przyjaciele ze szkoły średniej

Ubolewam nad tym, że szkoły a również w dużej mierze my rodzice (często z braku wiedzy na ten temat) nie uczymy naszych dzieci, młodzież umiejętności skutecznej komunikacji, komunikowania się z otoczeniem, w rozumieniu siebie, gdzie fundamentem jest postawa szacunku i empatii wobec   drugiego człowieka ale też wobec siebie samego. 

Nie uczy się dzieci, młodzieży rozwiązywania sytuacji konfliktowych, co  jest bazową umiejętnością w codziennych relacjach i interakcjach z innymi. 

Jolanta Toporowicz mówi, iż:

„Konflikt stwarza szansę na zmianę paradygmatu z siły na moc”

pod warunkiem, że nie ma poniżania, pogardy, gdzie próbujemy zrozumieć perspektywę drugiej strony, ale nie musimy się z nią zgadzać. Idąc dalej, potrafimy w konflikcie określić również  swój udział.

Jak wyrażać siebie w sposób zrozumiały, bezpieczny i asertywny?

Jak reagować na zachowania i komunikację, która jest dla większości osób wyzwaniem?

Na krytykę, manipulacje, agresję i inne trudne sytuacje interpersonalne?

Jak wyrażać siebie, by inni respektowali nasze granice?

Jak wyrażać własne myśli, emocje  w jasny sposób, tak by druga osoba mogła je zrozumieć?

 

Jest to kolejny obszar, na którym skupiam się w pracy z dziećmi i młodzieżą. W moim przekonaniu bardzo ważny.

 

 Ważnymi słowami są słowa Johanna Wolfganga von Goethe

„Poznaj samego siebie, aby zrozumieć świat”

bottom of page