top of page

Praca z emocjami

„Niewyrażone emocje nigdy nie umierają.

Zostają zakopane żywcem, aby powrócić w znacznie gorszej postaci.”

 

Sigmund Freund

Jeżeli chcemy nie czuć czegoś albo czuć inaczej, to jesteśmy na dobrej drodze, żeby zablokować to co jest w nas, co przeżywamy na rzecz objawów psychosomatycznych, problemów i konfliktów w życiu. Odcinamy się od naszej prawdziwej natury. Emocje i uczucia są naszym kompasem w życiu.

Każdy z nas wyrósł z dzieciństwa, gdzie nasze emocje, uczucia były blokowane, nieszanowane, krytykowane… Więc powstały w nas mechanizmy obronne, które są reakcjami zastępczymi w wyrażaniu tego, czego nie mogliśmy wyrażać albo też w zakrywaniu bólu, którego nie chcemy poczuć.

 

Dlatego wyrażanie wszystkich emocji jest bardzo ważne. W życiu dobrze jest na bieżąco uwalniać, to co zablokowane, sublimowanie tych emocji, które są rozhamowane.

Każda z nich niesie jakąś informację. Żeby żyć w równowadze musimy nauczyć się nazywać

emocje, być ich świadomymi i mieć do nich szacunek a także stosownie je wyrażać w

sposób adekwatny do sytuacji, nie krzywdząc drugiej osoby.

Choć mogłoby się wydawać, że umiejętność określenia tego, co czujemy, nie jest niczym

niezwykłym, a już na pewno niczym trudnym, to w rzeczywistości znaczna część z nas ma z

tym problem. Często mamy problemy z powiedzeniem co czuję, czego potrzebuję, czego nie

chcę, na co nie wyrażam zgody.

Nie ma złych i dobrych emocji, są tylko trudne albo łatwe w przeżywaniu.

Sposób przeżywania i radzenia sobie z emocjami wpływa na wewnętrzną stabilność oraz na

zdrowie mentalne i fizyczne samopoczucie każdego z nas. To one pozwalają nam

zharmonizować nasze relacje ze sobą i otoczeniem, mobilizują do działania, umożliwiają

komunikację, budują zachowania prospołeczne.

To one pomagają w osiąganiu celu ale mogą też przeszkadzać. To czym będą dla nas w dużej

mierze zależy od zdolności radzenia sobie z nimi.

Nauczę młodzież i dzieci m.in. nazywać emocje. Porozmawiamy jaką informację niesie

każda z nich, jak je wyrażać, jak radzić sobie w sytuacji nadmiernie wysokich odczuwanych

emocji.

Do pracy wykorzystuję m.in. karty o emocjach i uczuciach.

Projekt bez nazwy-9.png
bottom of page