top of page

Rysunek terapeutyczny

„Początkiem każdej dobrej strategii 

Jest zmierzenie się z prawdą o sobie i otaczającym świecie”

 

Chris Lowney

Projekt bez nazwy-10.png

Rysunek terapeutyczny jako badawcza metoda,  daje szerokie pole wglądu w wewnętrzne konflikty autora, sposobu postrzegania siebie i innych, interakcji z bliskimi osobami, ujawnienia jego obaw, trosk i stanu emocjonalnego.

Dziecko, nastolatek, ale też dorosły często nie potrafi wyrazić słowami wszystkich swoich myśli i emocji. Może jednak je przekazać spontanicznie poprzez tworzenie rysunków. Tworząc rysunek odzwierciedla nie tylko swój nastrój, wyobrażenia, zainteresowania, ale również poziom wiedzy i potrzeby. Niewerbalne i werbalne zachowanie podczas całego procesu rysowania pozwala zinterpretować treści i formy wypowiedzi rysunkowej.

Rysunki są prawdziwą kopalnią informacji – pokazują emocje, lęki a nawet charakter autora. Prace można traktować zarówno jako formę ekspresji przeżyć, jak również jako środek komunikowania się ze światem, odzwierciedlone są w nich traumy, ciężkie przeżycia oraz emocje.

Pracę skupiam na interpretacji rysunku drzewa jako wyrażanie samego siebie, rodziny drzew jako obrazu rodziny, rysunku pociągu jako pociągu zwanym życiem, a także konfiguracji figur geometrycznych, które wyrażają  nasze relacje z innymi.

Jest to dla mnie ważne narzędzie wspierające w pracy z dziećmi i młodzieżą, które pozwala lepiej ich poznać a w rezultacie być bardziej skuteczną w pomocy im.

bottom of page